Protejează-te online!

 

De mai bine de ceva timp, administrația site-ului Muligambia.com participă activ într-un efort comun cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice în prevenirea și combaterea pornografiei infantile, abuzului și exploatării sexuale online a copiilor. La nivel național, domeniul prevenirii și combaterii pornografiei infantile, abuzului și exploatării sexuale online a copiilor intră în competența secției Protecția Copiilor a Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice. (Click AICI pentru mai multe informații)

Pentru a vă ajuta și a preveni abuzul, dorim să vă informăm în privința următoarelor articole:

Articolul 172. Acţiuni violente cu caracter sexual
 1. Homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, săvîrşite prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei ori profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani.
 2. Aceleaşi acţiuni:
  1. săvârşite de o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1);
  2. săvârşite cu bună-ştiinţă asupra unui minor;
   b1. cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide;
   b2. săvîrşite asupra unui membru de familie;
   [Art.172 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
  3. săvîrşite de două sau mai multe persoane;
  4. însoţite de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;
  5. săvîrşite cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;
   [Art.172 al.(2), lit.g) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
  se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani.
 3. Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
  1. au fost săvîrşite asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a atins vîrsta de 14 ani;
   a1. au fost săvîrşite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecţia, educarea sau în tratamentul făptuitorului;
  2. au cauzat contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
  3. au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
  4. au provocat din imprudenţă decesul victimei;
  5. au provocat alte urmări grave;
  se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 173. Hărţuirea sexuală

Hărţuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite, săvîrşite prin ameninţare, constrîngere, şantaj
[Art.173 dispoziţia modificată prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
[Art.173 în redacţia LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]

Articolul 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani
 1. Raportul sexual altul decît violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală şi altele, comise asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
  [Art.174 al.(1) în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
 2. Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vîrsta şi dezvoltarea fizică şi psihică.
Articolul 175. Acţiuni perverse

Acţiunile perverse săvîrşite faţă de o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, constînd în exhibare, atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziţia victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum şi în alte acţiuni cu caracter sexual, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
[Art.175 în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

Articolul 1751. Acostarea copiilor în scopuri sexuale

Propunerea, inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare şi de comunicare, a unei întîlniri cu un copil în scopul săvîrşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni cu caracter sexual, dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la o astfel de întîlnire, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale
 1. Atragerea minorilor la activitatea criminală sau instigarea lor la săvîrşirea infracţiunilor, precum şi determinarea minorilor la săvîrşirea unor fapte imorale (cerşetorie, jocuri de noroc, desfrîu etc.), săvîrşite de o persoană care a atins vîrsta de 18 ani, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
 2. Aceleaşi acţiuni săvîrşite de părinţi sau de alţi ocrotitori legali ai copilului, precum şi de pedagogii acestuia, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 ani.
 3. Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
  1. cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei;
  2. prin atragerea minorilor într-un grup criminal organizat sau într-o organizaţie criminală;
  3. prin atragerea minorului la săvîrşirea unei infracţiuni cu caracter terorist.
  se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 2081. Pornografia infantilă

Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică,
[Art.2081 dispoziţia modificată prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2.000 la 4.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată de un copil

Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 18 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Articolul 220. Proxenetismul
 1. Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane,
  [Art.220 al.(1), dispoziţia modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
  se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
  [Art.220 al.(1), sancţiunea modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
 2. Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
  1. asupra a două sau mai multor persoane;
  2. asupra unei femei gravide;
  3. de două sau mai multe persoane;
  4. de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional.
  se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.

În caz că actiunile presupuse de Dvs includ încălcarea a unui din articolele de mai sus vă puteți adresa:

Șef al secției Protecția Copiilor
a Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice
al Inspectoratului Național de Investigații al IGP
al Ministerului Afacerilor Interne

Căpitan de poliție, Alexandru Putere

Head of Child protection section
of the Centre for combating cyber crime
National Inspectorate of Investigations
General Inspectorate of Police

Police captain, Alexandru Putere

078710494
079564088